Thứ Bảy, 15/06/2019 | 16:20

Các nhóm giải cứu thực phẩm thu hút hàng nghìn thành viên tặng nhau đồ thừa hoặc thu gom và phân phát cho người khác.
Phong trào giải cứu đồ ăn thừa ở Singapore
Các nhóm giải cứu thực phẩm thu hút hàng nghìn thành viên tặng nhau đồ thừa hoặc thu gom và...
 
Sex vào buổi sáng là tuyệt nhất đấy và lý do ở đây này
Nếu bạn thích sex vào buổi sáng thì bạn không cô đơn đâu. Thống kê cho thấy rất nhiều người...