Thứ Năm, 15/11/2018 | 06:42

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 sẽ diễn ra trong hai ngày với 32 tham luận được trình bày.
Gần 200 học giả bàn về biển Đông ở Đà Nẵng
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 sẽ diễn ra trong hai ngày với 32...