Thứ Hai, 22/07/2019 | 17:47

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh yêu cầu giải quyết bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình khi gặp các quan chức Trung Quốc hôm qua.
Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp...
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh yêu cầu giải quyết bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa...