Thứ Tư, 16/08/2017 | 10:06

Người phát ngôn cho hay hoạt động dầu khí của VN với đối tác Tây Ban Nha là hoạt động kinh tế bình thường, tiến độ triển khai dự án là quyết định của doanh...
Thăm dò dầu khí ở Biển Đông là hoạt động bình thường
Người phát ngôn cho hay hoạt động dầu khí của VN với đối tác Tây Ban Nha là hoạt động...