Thứ Ba, 27/06/2017 | 12:22

Việt Nam đề nghị chính phủ Hàn Quốc không có hành động và phát ngôn ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.
Việt Nam phản ứng về phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc
Việt Nam đề nghị chính phủ Hàn Quốc không có hành động và phát ngôn ảnh hưởng tiêu cực đến...
 

Huyện Nguyên Bình đang bị nạn châu chấu hoành hành với mật độ dày đặc, 500-1.000 con trên mỗi mét...