Thứ Tư, 15/08/2018 | 10:31

Việt Nam khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và kiên quyết phản đối.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng kỷ niệm thành lập 'thành phố Tam...
Việt Nam khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ...