Thứ Bảy, 18/11/2017 | 22:51

Quốc gia Nam Mỹ vừa lỡ một hạn chót trả nợ và có thể sớm phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Venezuela vỡ nợ
Quốc gia Nam Mỹ vừa lỡ một hạn chót trả nợ và có thể sớm phải đối mặt với nhiều...