Thứ Hai, 18/06/2018 | 19:44

Đội tàu không người lái Trung Quốc đang phát triển có thể được sử dụng để cản trở hoạt động của chiến hạm Mỹ trên Biển Đông.
Chiến thuật 'Bầy cá mập' Trung Quốc có thể dùng để đối phó tàu...
Đội tàu không người lái Trung Quốc đang phát triển có thể được sử dụng để cản trở hoạt động...