Thứ Sáu, 23/03/2018 | 06:05

Ông Tập Cận Bình cảnh báo mọi hành động thúc đẩy Đài Loan ly khai khỏi Trung Quốc sẽ đối mặt với "sự trừng phạt của lịch sử".
Trung Quốc cảnh báo 'sự trừng phạt của lịch sử' nếu Đài Loan ly...
Ông Tập Cận Bình cảnh báo mọi hành động thúc đẩy Đài Loan ly khai khỏi Trung Quốc sẽ đối...