Thứ Hai, 18/06/2018 | 19:52

Các nữ sát thủ hàng loạt thường lựa chọn nạn nhân kỹ hơn nam giới. Phương pháp giết người của chúng cũng tinh vi, khó phát hiện hơn.
12 nữ sát nhân hàng loạt hãi hùng nhất thế giới
Các nữ sát thủ hàng loạt thường lựa chọn nạn nhân kỹ hơn nam giới. Phương pháp giết người của...