Thứ Bảy, 15/06/2019 | 15:32

Tàu có nhiều thủy thủ qua đời và nhà tù từng xử tử các binh sĩ nằm trong số những nơi bị nghi có ma của quân đội Mỹ.
Những cơ sở quân sự Mỹ bị đồn là 'ma ám'
Tàu có nhiều thủy thủ qua đời và nhà tù từng xử tử các binh sĩ nằm trong số những...