Thứ Sáu, 23/03/2018 | 06:18

Vụ án mạng hy hữu xảy ra tại Bỉ khiến cho nhiều người bất ngờ bởi nạn nhân chết thảm bởi chính cái bẫy chết người mà ông ta thiết kế với ý định giết...
Đặt bẫy tinh vi định giết chết cả nhà để rửa hận, lão kỹ...
Vụ án mạng hy hữu xảy ra tại Bỉ khiến cho nhiều người bất ngờ bởi nạn nhân chết thảm...