Thứ Bảy, 18/11/2017 | 22:48

Ngủ trong phòng 217 ở Stanley Hotel, nhiều người bị đánh thức giữa đêm và có cảm giác bị thọc hai bên sườn nếu rời phòng mà không dọn dẹp.
Những truyền thuyết quanh khách sạn ma ám Stanley ở Mỹ
Ngủ trong phòng 217 ở Stanley Hotel, nhiều người bị đánh thức giữa đêm và có cảm giác bị thọc...