Thứ Tư, 16/08/2017 | 10:10

Chỉ sau một đêm, hồ nước nhỏ này đã "giết chết" 1.700 người và 3.500 vật nuôi nhưng bằng cách nào thì đến nay người ta vẫn chưa tìm ra lời giải đáp.
Hồ nước này đã lấy mạng 1.700 người chỉ sau một đêm mà đến...
Chỉ sau một đêm, hồ nước nhỏ này đã "giết chết" 1.700 người và 3.500 vật nuôi nhưng bằng cách...