Thứ Sáu, 23/08/2019 | 10:11

Chúng ta đã đến Mặt Trăng 50 năm trước, nhưng cho dù thế giới ngày nay phát triển như thế nào, vẫn tồn tại một số bí ẩn trên chính Trái Đất chưa có lời...
Những vùng đất 'bí ẩn' khoa học chưa có lời giải suốt nhiều thế...
Chúng ta đã đến Mặt Trăng 50 năm trước, nhưng cho dù thế giới ngày nay phát triển như thế...