Thứ Tư, 17/10/2018 | 00:58

Trở thành một ngôi sao nhí Hollywood là ước mơ không chỉ của riêng Judith mà còn của rất nhiều đứa trẻ khác. Thế nhưng ước mơ ấy hiện thực hóa chưa được bao lâu...
Cái chết thảm của hai mẹ con sao nhí Hollywood lừng lẫy và sự...
Trở thành một ngôi sao nhí Hollywood là ước mơ không chỉ của riêng Judith mà còn của rất nhiều...