Thứ Tư, 15/08/2018 | 10:29

Thì ra việc con gái chị Chen ốm sốt mãi không khỏi xuất phát từ những đốm đen ở trên đầu.
Con gái sốt cao mãi không khỏi cho đến khi vạch tóc lên, cả...
Thì ra việc con gái chị Chen ốm sốt mãi không khỏi xuất phát từ những đốm đen ở trên...