Thứ Bảy, 17/11/2018 | 02:53

Kevin O'Leary dậy lúc 4h30 sáng, quản lý các khoản đầu tư tại Shark Tank, giảng dạy tại trường đại học và điều hành công ty riêng.
Triệu phú Mỹ khuyên muốn giàu hãy làm việc 25 giờ một ngày
Kevin O'Leary dậy lúc 4h30 sáng, quản lý các khoản đầu tư tại Shark Tank, giảng dạy tại trường đại...
 
Thành phố trả 10.000 USD cho người được mời đến ở, làm việc
Người được chọn có thể sống trong một chung cư mới, đầy đủ nội thất với giá thuê ưu đãi...