Thứ Ba, 19/02/2019 | 21:23

Báo đốm khéo léo giấu mình để áp sát cá sấu caiman trên sông Brazil và lôi nó lên bờ thành công sau một hồi vật lộn.
Báo đốm ẩn mình đoạt mạng cá sấu caiman trên sông
Báo đốm khéo léo giấu mình để áp sát cá sấu caiman trên sông Brazil và lôi nó lên bờ...
 
Dân Sài Gòn lùng cây thần kỳ làm thuốc
Sau vài năm tạm lắng, người dân TP.HCM lại săn lùng mua cây thần kỳ vừa để trồng làm cảnh,...