Thứ Hai, 18/06/2018 | 19:51

12 nữ sát nhân hàng loạt hãi hùng nhất thế giới
Các nữ sát thủ hàng loạt thường lựa chọn nạn nhân kỹ hơn nam giới. Phương pháp giết người của...