Thứ Ba, 27/06/2017 | 12:22

Các nhà sinh học từ trường Đại học tổng hợp nghiên cứu tư nhân Tufts, Mỹ đã gửi loài giun Dugesia japonica lên Trạm vũ trụ quốc tế trong 5 tuần trước khi đem trở...
Các nhà khoa học đưa giun 2 đầu từ vũ trụ về Trái đất
Các nhà sinh học từ trường Đại học tổng hợp nghiên cứu tư nhân Tufts, Mỹ đã gửi loài giun...
 
Dân Sài Gòn lùng cây thần kỳ làm thuốc
Sau vài năm tạm lắng, người dân TP.HCM lại săn lùng mua cây thần kỳ vừa để trồng làm cảnh,...
 

Huyện Nguyên Bình đang bị nạn châu chấu hoành hành với mật độ dày đặc, 500-1.000 con trên mỗi mét...