Thứ Sáu, 23/03/2018 | 06:08

Những người chăm sóc con đực cuối cùng thuộc loài tê giác trắng Bắc Phi ở Kenya cho biết nó đã qua đời sau nhiều tháng ốm nặng.
Tê giác trắng Bắc Phi đực cuối cùng trên thế giới qua đời
Những người chăm sóc con đực cuối cùng thuộc loài tê giác trắng Bắc Phi ở Kenya cho biết nó...
 
Dân Sài Gòn lùng cây thần kỳ làm thuốc
Sau vài năm tạm lắng, người dân TP.HCM lại săn lùng mua cây thần kỳ vừa để trồng làm cảnh,...